Chính sách bảo mật

Khi bạn truy cập website Công thức Món ăn nghĩa là bạn đã chấp nhận các chính sách bảo mật của chúng tôi.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Tất cả thông tin khách hàng được lưu trữ nhằm mục đích duy trì dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Các thông tin bao gồm thông tin mà Khách hàng cung cấp qua trang điền thông tin, trình duyệt khi khách hàng sử dụng.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Toàn bộ thông tin Khách hàng cung cấp do chúng tôi sử dụng và chỉ duy nhất do chúng tôi khai thác. Tuyệt đối không cung cấp cho bên thứ 3 vì bất kỳ mục đích gì, ngoại trừ cơ quan Pháp Luật yêu cầu.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng được lưu trữ suốt thời gian hoạt động của chúng tôi.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Hệ thống lưu trữ thông tin an toàn trên hệ thống máy chủ riêng của chúng tôi tại trụ sở văn phòng.

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có thể gởi yêu cầu qua email để thay đổi, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 Chúng tôi cam kết không cung cấp, chia sẽ dữ liệu khách hàng cho đơn vị thứ 3, ngoại trừ cơ quan Pháp Luật. Tuân thủ theo các quy định về thông tin của nhà nước Việt nam. Bảo vệ thông tin và quyền lợi của khách hàng.

7- Miễn trừ trách nhiệm nội dung

 Dữ liệu trên website được chúng tôi tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu nội dung không đúng với thực tế. Trong trường hợp có vấn đề về nội dung vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật.

Có 1 Nhận xét về

Về bài viết Chính sách bảo mật

  1. The Problem Gambling Severity Index mini-screen is carried out as a part of} the survey and the results present insight into the risks to gamblers in Great Britain. No state wants to see its income base decline – particularly when the jurisdiction benefiting doesn’t even tax its bookies properly as|in addition to} it might. William Hill is among the on-line 카지노 사이트 bookies to be registered within the Northern Territory, the place the tax and regulatory surroundings is more beneficial. Greater protections for on-line gamblers are clearly needed, given its progress and better charges of problem playing amongst its users.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Về bài viết